Termomodernizacja „dziesiątki”

Już wkrótce gmina Brzesko otrzyma kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania związanego z termomodernizacją. Przypomnijmy, że tylko w zeszłym roku dzięki dotacjom z tego samego źródła zakończono prace obejmujące ocieplenie sześciu szkolnych budynków oraz siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Przyznana tym razem dotacja dotyczy termomodernizacji budynku, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 10.

loga-wspolne-rpo-efrr.jpg

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 sporządzili pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju. Jest to jeden z 25 małopolskich projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Koszt zadania według szacunków ma wynieść 854 tysiące złotych, w tym 814 tysięcy zł tzw. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 488 tysięcy zł. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną: izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie styropianem ścian i stropodachu oraz wymiana okien (wraz z parapetami) i drzwi zewnętrznych. Na tym nie koniec, bo ponadto zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (zainstalowane zostaną 54 grzejniki płytowe), a dodatkowo zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna (64 tzw. moduły fotowoltaiczne).   
Termomodernizacja każdego budynku ma zawsze znaczący wpływ na obniżenie kosztów oraz na poprawę jakości otaczającego nas powietrza. W energetycznym audycie dotyczącym przedszkola nr 10 termomodernizacja tego obiektu spowoduje 60-procentowy wzrost energetycznej efektywności, redukcję emisji dwutlenku węgla o 60 procent, a także zbliżone procentowo obniżenie emisji szkodliwych substancji.