Nowy sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach

W ostatnich dniach roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła otrzymała nowy sprzęt multimedialny. Szczodrym darczyńcą okazał się Absolwent naszej szkoły – Pan Paweł Wojcieszek. Były mieszkaniec Niedzielisk urodził się 10 kwietnia 1931 roku w Niedzieliskach, powiat Brzesko.

Był uczniem Publicznej Szkoły Powszechnej w Niedzieliskach stopnia pierwszego. Opiekunką klasy była Pani Sylwestra Roczniak, wieloletnia nauczycielka szkoły w Niedzieliskach, a kierownikiem szkoły – Pan Władysław Roczniak. Obecnie, Pan Paweł Wojcieszek mieszka w Szczecinie.

Pan Paweł Wojcieszek zakupił monitor interaktywny 4k 65 cali, stojak mobilny, moduł zewnętrzny Android za łączną kwotę 9 900 złotych oraz urządzenie wielofunkcyjne, HP – 870 złotych, co jest kolejnym etapem modernizacji naszej placówki.

Zakupiony sprzęt przyczynił się do tego, że nasza szkoła może nieustannie się rozwijać, dostosowywać do wymogów współczesności, a tym samym zapewniać uczniom edukację na najwyższym poziomie. Okazane wsparcie finansowe przyczyniło się do podwyższenia standardu naszej szkoły.

Żywimy także głębokie przekonanie, iż niedaleka przyszłość przyniesie nam okazję do spotkania z Panem Pawłem Wojcieszek w naszej szkole. Będzie nam niezmiernie miło gościć go w murach naszej szkoły w Niedzieliskach oraz posłuchać wspomnień związanych ze szkołą i z miejscowością, z której pochodzi.

szczurowa.pl