„MAMUT” PODPUŁKOWNIKIEM, KOLEJNI OCHOTNICY ŻOŁNIERZAMI OBRONY TERYTORIALNEJ

W sobotę 27 czerwca w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli kolejni  żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Podczas uroczystości na stopień podpułkownika został mianowany weteran II wojny światowej mjr Janusz KAMOCKI ps. „MAMUT”.

 

Uroczysta przysięga

Złożenie uroczystej przysięgi wojskowej to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy jak i ich bliskich. Była to ósma przysięga od momentu sformowania Brygady. Nałożone obostrzenia epidemiczne spowodowały, że tym razem przysięga była zamknięta dla gości. Aby to częściowo zrekompensować wydarzenie transmitowano „na żywo” w Internecie.

To pierwszy taki przypadek, gdzie najbliżsi żołnierzy składających przysięgę nie mogli towarzyszyć swoim „bohaterom”. Dlatego też oprócz relacji internetowej zapewniliśmy profesjonalną obsługę fotograficzną z 11 MBOT oraz studio fotograficzne ściśle współpracujące z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, aby móc wręczyć żołnierzom pamiątkę najwyższej jakości mówi Dowódca Brygady
płk Krzysztof GONCERZ. – To wyjątkowo „gorący” czas dla nas. Działamy na kilku frontach. Walczymy z koronawirusem, szkolimy naszych terytorialsów, pomagamy usuwać skutki zalań i podtopień na terenie województwa małopolskiego – dodaje. 

Podpułkownik „MAMUT”

Jedynym odstępstwem od przyjętych rozwiązań organizacyjnych była obecność wyjątkowego gościa, weterana II wojny światowej mjr Janusza Kamockiego 

pps. „Mamut”. Nasz bohater od listopada 1942 r. był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny aresztowany w sierpniu 1962 r. przez Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa oraz osadzony na rok w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej „Mamut” został mianowany na stopień podpułkownika. Uroczyste wręczenie aktu mianowania nastąpiło podczas przysięgi wojskowej żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę
w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej