Nowe drogi na Pomianowskim Stoku

Na początku czerwca zakończono realizację pierwszego etapu budowy dróg na Pomianowskim Stoku. Dzięki realizacji tego zadania otwierają się atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe w południowej części miasta.

W ubiegłym roku samorząd miejski przygotował odpowiednie dokumenty umożliwiające rozpoczęcie budowy drogi głównej z sięgaczami. Sprzyjającą okolicznością okazała się szansa na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych będących w dyspozycji Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony w tej sprawie wniosek zyskał akceptację, dzięki czemu prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Kolejną korzystną okolicznością okazała się łagodna zima, która pozwoliła na kontynuację prac bez konieczności przerywania jej na przykład z powodu ostrych mrozów, których po prostu nie było. W związku z tym budowa została zakończona na długo przed zaplanowanym wcześniej terminem. Finalizacja prac, przewidywana była (zgodnie z umową) pod koniec sierpnia, tymczasem już pod koniec maja wykonawca zgłosił gotowość na odbiór prac czyli z blisko trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Całkowita wartość wykonanych prac to kwota prawie 1,2 miliona złotych.

– Nowe drogi to przede wszystkim skomunikowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ale też zabezpieczenie alternatywnego dojazdu do szpitala, który powinien być bezpiecznie skomunikowany – mówi burmistrz Tomasz Latocha – Nie zwalniamy jednak tempa i już niebawem rozpoczniemy kolejny etap budowy dróg na tym osiedlu. Wartość tej inwestycji będzie blisko dwukrotnie wyższa, a nowa droga będzie sięgać aż pod szpital.

19 czerwca br. została podpisana umowa z Panem Bogdanem Widło wykonawcą drugiego etapu inwestycji, toteż do rozpoczęcia prac jest już bardzo blisko. Wykonane zostaną kolejne odcinki dróg o łącznej długości ponad jednego kilometra z kompletną infrastrukturą, w tym chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Bardzo ważne jest to, że powstanie kolejna droga, która znacznie skróci czas dotarcia do szpitala w nagłych wypadkach, wymagających szybkiej interwencji medycznej. Zakończenie prac przewidywane jest na lipiec 2021 roku.

UM Brzesko