MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI RUSZYLI NA POMOC

Na wniosek Wojewody Małopolskiego żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) ruszyli z pomocą poszkodowanym powodzią w gminie Łapanów. To obok działań związanych z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, szkoleniami rotacyjnymi i przysięgą wojskową kolejne zaangażowanie Brygady w działalność na rzecz lokalnej społeczności

Pomoc powodzianom

Od wczoraj na wniosek Wojewody Małopolskiego żołnierze 11 MBOT pełniący terytorialną służbę wojskową likwidują skutki powodzi w gminie Łapanów. Pierwszym zadaniem była pomoc na rzecz przedszkola publicznego w Łapanowie.

Pomoc lokalnym społecznościom to nasz priorytet. Pomagamy usuwać skutki zalań i podtopień, jednocześnie pozostajemy w gotowości do zwiększenia naszego zaangażowania w tym obszarze działań – mówi Dowódca Brygady płk Krzysztof GONCERZ Nieprzerwanie od ponad stu dni walczymy także na froncie walki
z koronawirusem. Powyższe nie zwalnia nas jednak ze szkolenia i powoływania nowych żołnierzy. W tych niezwykłych okolicznościach w najbliższą sobotę będziemy organizować przysięgę wojskową. Niezwykłą bo ze względu na obostrzenia epidemiczne przysięga będzie zamknięta dla gości – dodaje.

Przysięga

Złożenie uroczystej przysięgi wojskowej to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy jak i ich bliskich – mówi Oficer Prasowy 11 MBOT mjr Bartosz KUBAL. Niestety w tych okolicznościach nie mogliśmy zaprosić rodzin i najbliższych naszych żołnierzy. Aby to częściowo zrekompensować postanowiliśmy, że przysięga będzie transmitowana „na żywo”. Każdy chętny będzie mógł ją obejrzeć w sobotę, 27 czerwca  od godz. 11.00. Relacja na stronie www.wojsko-polskie.pl/11bot – dodaje mjr KUBAL.

 

Koronawirus

Pierwszym zadaniem Brygady związanym z COVID-19 było działanie na rzecz Straży Granicznej poprzez wzmocnienie południowej granicy Rzeczypospolitej
na przejściach w Winiarczykówce i Chochołowie oraz wzmocnienie lotniska
w Balicach. Kolejnymi realizowanymi do tej chwili to zadania na rzecz Wojewody
i samorządów (transport żywności i środków materiałowych), monitorowanie wspólnie z Policją przestrzegania warunków kwarantanny na terenie powiatów Małopolski, pobieranie wymazów przez wyspecjalizowane zespoły medyczne od pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz opieka nad weteranami walk o wolną Polskę. Zgodnie ze swoją dewizą „Zawsze gotowi, zawsze blisko” terytorialsi na bieżąco monitorują potrzeby i samopoczucie swoich starszych kolegów w mundurach.

 

Patriotyzm i rozwój osobisty

Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej to nie tylko możliwość osobistego zaangażowania się we wzmacnianie systemu bezpieczeństwa państwa,
ale także inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. W ramach służby żołnierze mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, uzyskania dofinansowania na naukę, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz kształtowania hartu ducha i ciała. Uczą się, jak przezwyciężać własne słabości. Wojsko oferuje ponadto atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie i specjalistyczne.

 

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę
w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej