Odrodzenia już gotowa, Wakacyjna wkrótce

Pod koniec maja został rozstrzygnięty przetarg dotyczący budowy drogi w ciągu ulicy Wakacyjnej w Brzesku. Inwestycyjny projekt przewiduje wykonanie odcinka mającego długość około 350 metrów. Powstanie też jednostronny chodnik o długości prawie 500 metrów. Koszt zaplanowanych prac to blisko pół miliona złotych. Zadanie będzie realizowane przy finansowym wsparciu ze strony Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek w sprawie dofinansowania złożony przez burmistrza Tomasza Latochę do FDS został rozpatrzony pozytywnie i został już zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na początek czerwca br., a zakończenie prac powinno nastąpić w kwietniu przyszłego roku.

Tymczasem zakończono prace przy budowie ponad półkilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Odrodzenia. Budowa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, przed końcem którego wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. W tym roku wykonane zostały podbudowa pod jezdnię i chodniki, wzdłuż których ułożone zostały krawężniki. Gotowe są też ścieżka rowerowa i zjazdy do poszczególnych posesji. Tempo prowadzonych prac było imponujące. Ich zakończenie zaplanowano na połowę sierpnia, tymczasem finał nastąpił znacznie wcześniej. Wartość całej inwestycji wynosi 1,2 miliona złotych.  

UM Brzesko/ Życie Brzeska