Zachęcamy uczniów do utrwalenia przepisów ruchu drogowego w zakresie wychowania komunikacyjnego

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie zachęcają dzieci i młodzież do nauki, jak również przypomnienia sobie wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, które znajdują się w poniższych linkach.

Materiały edukacyjne składają się z 9 tematów. Stanowią rzetelne źródło wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, którzy w przyszłości będą przystępować do teoretycznego egzaminu na kartę rowerową. Powstały one przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Temat 1. Uprawnienia do kierowania rowerem

Temat 2. Rower – warunki techniczne i wyposażenie

Temat 3. Pojęcia podstawowe

Temat 4. Zasady ruchu rowerzystów

Temat 5. Podstawowe zasady ruchu drogowego

Temat 6. Wybrane znaki i sygnały drogowe

Temat 7. Skrzyżowania

Temat 8. Pierwsza pomoc

Temat 9. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Życie Brzeska