W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uściu Solnym będzie bezpieczniej

Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal w obecności Dyrektora Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego w Uściu Solnym Pani Agnieszki Słowik podpisał umowę, której przedmiotem jest wykonanie wydzieleń pożarowych klatek schodowych w budynku szkoły.

Zakres zaplanowanych do wykonania prac obejmuje: montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o odporności ogniowej, wykonanie kanału napowietrzającego, montaż centralek oddymiania oraz przewodów i osprzętu dla instalacji oddymiającej.
Realizacja powyższych prac jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom uczęszczającym do szkoły.

Wykonawcą prac jest Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski z Rzuchowej. Koszt przewidzianych prac remontowych wynosi 149 449,69 zł.

Szczurowa.pl/ Życie Brzeska