Szczurowa: Odnawialne źródła energii z dofinansowaniem

Kolejny etap realizacji inwestycji pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.

Zostały wyłonione firmy realizujące inwestycje w Projekcie:

  • Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: 
    SANITO sp. z o.o.
  • Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: 
    FLEXIPOWER Group sp. z o.o.

Kolejnym krokiem formalno – prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Umowy na realizację poszczególnych zadań zostały podpisane przez Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala w dniu 30.04.2020 r. (na montaż kolektorów słonecznych) oraz 08.05.2020 r. (na montaż paneli fotowoltaicznych).

Szczurowa.pl/ Życie Brzeska