Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 18 maja 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostaną zamieszczone wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży.

Życie Brzeska