Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE

Zachęcamy do korzystania z wniosku elektronicznego, ułatwia to złożenie prawidłowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Zalety:

  • złożenie wniosku trwa kilka minut
  • nie trzeba wychodzić z domu
  • można go wypełnić i przesłać poza godzinami pracy urzędu
  • większe prawdopodobieństwo, że wniosek będzie wypełniony kompletnie (system weryfikuje czy wnioskodawca podał wszystkie wymagane dane)
  • łącznie z wnioskiem wypełniane są wszystkie wymagane załączniki
  • profil zaufany można wykorzystać do załatwienia innych spraw urzędowych
  • czas realizacji wniosku w tej formie jest szybszy.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY – KOMPLET DOKUMENTÓW:

1) wniosek o udzielenie pożyczki  wraz plikiem umowy, jak również formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wypełniony za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl(podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym)

  • formularz COVID 19 oraz plik umowy jest częścią wniosku elektronicznego i OBECNIE NIE TRZEBA GO DODATKOWO ZAŁĄCZAĆ

2)  w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć plik z kopią stosownego pełnomocnictwa

powiatbrzeski.pl/ Życie Brzeska