Nabór wniosków o dofinansowania w ramach „tarczy antykryzysowej”

Od 14 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. Starosta Brzeski ogłasza nabór wniosków o:

UWAGA! Aby kalkulator w którym wpisuje się dane potrzebne do złożenia wniosku działał prawidłowo należy posługiwać się aktualnym opogramowaniem.

Przed wypełnieniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na  pytania przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowania.Wnioski w których zostaną stwierdzone błędy i braki formalne  będą rozpatrzone negatywnie.

  • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.  
  • Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.  
  • Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Poziom spadku obrotów od którego zależy wysokość dofinansowania to:

  • co najmniej 30% spadku obrotów
  • co najmniej 50% spadku obrotów
  • co najmniej 80% spadku obrotów.

Pozostałe warunki uzyskania dofinansowania oraz jego wysokość określona została w stosownych zasadach.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek elektroniczny należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Szczegółowe informacje na temat wskazanych powyżej form wsparcia oraz stosowne wnioski znajdują się w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”

powiatbrzeski.pl/ Życie Brzeska