Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, pobranej w dniu 23 sierpnia 2019 r. w punktach czerpalnych, w tym punktach zgodności, umiejscowionych odpowiednio w:

– Urzędzie Skarbowym w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 16

– Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51,

– Bibliotece Publicznej w Brzesku, ul. Plac Targowy 13,

– budynku RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13 – Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Mazurkiewicza 171,

– Przepompowni w Jasieniu, ul. Nowy Świat

– w Niepublicznym Przedszkolu Stacyjkowo w Jasieniu, ul. Klonowa 1,

stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych, w tym ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22OC po 72h, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Brzesko-Łukanowice

Życie Brzeska