PO GMINNYCH ZWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH

18 sierpnia, na stadionie Olimpia w Buczu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, wzięło w nich udział dziewięć drużyn wystawionych przez jednostki OSP działające na terenie gminy Brzesko. Gościem honorowym strażackich zmagań był poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. W imprezie udział wzięło bardzo wielu mieszkańców z całej gminy. Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia odnowionej figury św. Floriana stojącej przed Domem Strażaka w Buczu. Następnie na stadionie Olimpia odbyła się msza polowa, którą odprawili ksiądz prałat Władysław Pasiut i proboszcz parafii w Buczu, Ryszard Pluta. Następnym punktem obchodów były pokazy w wykonaniu dziecięcych drużyn pożarniczych działających przy jednostkach OSP w Jadownikach i Porębie Spytkowskiej. Dzieci i młodzież odtworzyły akcję polegającą na ratowaniu człowieka z płonącego mieszkania oraz gaszeniu pożaru. W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wzięło udział dziewięć drużyn – dwie młodzieżowe (ze Szczepanowa i Jadownik), w dwóch startowały seniorki (z Mokrzysk i Jadownik), w pięciu kolejnych seniorzy (z Poręby Spytkowskiej, Jasienia, Bucza, Mokrzysk i Jadownik). Każda z drużyn miała za zadanie pokonanie strażackiej sztafety oraz prawidłowe wykonanie ćwiczeń bojowych. Wśród drużyn młodzieżowych zwyciężyli druhowie z jednostki OSP ze Szczepanowa, wśród seniorek najlepsze okazały się panie z Mokrzysk, wśród seniorów zaś palmę pierwszeństwa wywalczyli druhowie z Mokrzysk, kolejne miejsca zajęły drużyny z Jadownik, Bucza, Poręby Spytkowskiej i Jasienia. Zwycięzcy zawodów z rąk burmistrza Brzeska, Tomasza Latochy odebrali statuetki i promesy na zakup wyposażenia. Mali druhowie obdarowani zostali drobnymi upominkami, otrzymali także promesy. Burmistrz wraz z prezesem OSP Bucze Danielem Szczupałem podziękowali Stanisławowi Milewskiemu, który przez wiele lat działał na rzecz tamtejszej strażackiej braci.

Życie Brzeska