Rewitalizacja zieleni miejskiej Brzeskiego Rynku

Rewitalizacja realizowana jest w ramach programu grantowego „Inicjatywy”.
Carlsberg Polska przekazała środki finansowe w kwocie 10 000 zł

Fot. MOK

Życie Brzeska