DOŻYNKI W STERKOWCU

W miniony czwartek w Sterkowcu sołtys Dorota Karaś wraz z radami: sołecką i parafialną, kołem gospodyń wiejskich, grupą teatralną „Każdy może” zorganizowali piękne uroczystości dożynkowe. W godzinach rannych orszak dożynkowy z kolorową banderią wyruszył spod domu kultury, do szczepanowskiej bazyliki. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz wicestarosta Maciej Podobiński. Licznie zgromadzeni przy trasie przejazdu mieszkańcy Sterkowca brawami witali przejeżdżający orszak. Mszę świętą w bazylice koncelebrował kustosz sanktuarium szczepanowskiego, ksiądz prałat Władysław Pasiut, a wspaniały wieniec dożynkowy, dar społeczności Sterkowca zdobił ołtarz świątyni. Popołudniowe uroczystości rozpoczęło poświęcenie przez księdza prałata Władysława Pasiuta nowo wybudowanej kapliczki z figurą św. Stanisławaz Piotrowinem. Po poświęceniu, mieszkańcy Sterkowca i zaproszeni goście udali się do domu kultury, aby obejrzeć dożynkowe przedstawienie przygotowane prze grupę teatralną „Każdy może”.

Życie Brzeska