Remont w brzeskiej „jedynce”

Wakacje to czas wypoczynku dzieci, ale to także czas, który wykorzystywany jest na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. Właśnie ruszyły prace remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku.

Od 1 września do budynku szkoły podstawowej nr 1 przeniesiona zostanie Szkoła Muzyczna I stopnia, która do tej pory swoją siedzibę miała w szkole podstawowej nr 2 w Brzesku. Zmiana lokalizacji oraz nowe pomieszczenia sprawią, że warunki do dalszej owocnej pracy będą na najwyższym poziomie. W ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego szkoła pozyska nowe instrumenty i pomoce dydaktyczne.

Etap I – przebudowa węzłów sanitarnych koszt 37, 828 tyś. zł.
Etap II – adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Muzycznej koszt 155 235 tyś. zł.
Łączny koszt inwestycji to 193 036,00 zł.

_

Brzesko.pl