Borzęcin. Wręczono Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

W środę, 3 lipca 2019 r. w Sali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się Uroczystość Wręczenia Honorowych Srebrnych Medali za „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Medal ten jest polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Został ustanowiony przez Sejm w 1966 roku i stanowi uznanie dla osób, które swą pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Może być także nadany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, a także rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Srebrny medal wręczany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie służbę wojskową.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 3365/KADR na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadano odznaczenia niżej wymienionym mieszkańcom Gminy Borzęcin, rodzicom żołnierzy: Stanisławie i Romanowi Bogusz z Bielczy, Janinie Duda z Bielczy, Wandzie i Józefowi Florczak z Bielczy, Stefanii i Mieczysławowi Hynek z Bielczy, Antoninie Kijak z Warysia, Janinie i Bolesławowi Piękosz z Borzęcina – Łazów, Irenie Smulskiej z Przyborowa oraz Marii i Julianowi Wesołowskim z Borzęcina.

Uroczystego wręczenia medali dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie płk. Piotr Waręcki w asyście wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Listy Gratulacyjne w imieniu samorządu Gminy Borzęcin wręczył przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości gratulacje i życzenia odznaczonym w imieniu samorządu i społeczności lokalnej złożył wójt Janusz Kwaśniak.

– Ta wspaniała uroczystość staje się okazją do wyrażenia słów uznania i podziękowania za wychowanie synów w duchu patriotycznym do służby w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulując odznaczenia, życzę Państwu zdrowia, rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – mówił wójt.

Spotkanie było także okazją do rozmów o historii i wspomnienia czasów służby wojskowej przy słodkim poczęstunku. Odznaczeni, w dowód wdzięczności otrzymali od władz samorządowych gminy Borzęcin okolicznościowe upominki.

UG Borzęcin