Ogłoszenie UM Brzesko

Przypomina się, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. 2019.122 ) kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody oraz pomieszczenie chroniące je przed upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

W przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzęciem domowym może być ono odebrane właścicielowi i przekazane do schroniska dla zwierząt, przy czym kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia zgodnie z w/w ustawą obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.

_

UM Brzesko