Gnojnik: Zaproszenie na szkolenie wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych, działających na terenie gminy

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistyczną firmę i odbędzie się dnia 25.07.2019r. w budynku Urzędu Gminy Gnojnik na Sali Narad. Godzina spotkania zostanie ustalona i przekazana uczestnikom spotkania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku, realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2019, zaprasza na szkolenie wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych, działających na terenie gminy.
Celem nadrzędnym szkolenia jest rozpoznawanie i  zapobieganie problemowi uzależnienia od alkoholu, które, niestety, rozpoznawane jest u co raz młodszych osób. Spotkaniu przewodzić będzie problematyka sięgania po alkohol przez nieletnich. Zjawisko to, szczególnie w okresie wakacyjnym jest co raz bardziej powszechne. Praktyczne porady w tym zakresie, przekazywane przez specjalistów, będą cenną wskazówką dla uczestników szkolenia. Ponadto poruszony zostanie temat nowelizacji prawnych regulujących zasady obrotu alkoholem. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych. Podnoszenie kompetencji sprzedawców napojów alkoholowych poprzez udział w szkoleniach jest zalecane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistyczną firmę i odbędzie się dnia 25.07.2019r. w budynku Urzędu Gminy Gnojnik na Sali Narad. Godzina spotkania zostanie ustalona i przekazana uczestnikom spotkania.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mariolą Krakowską, drogą mailową: mkrakowska@gnojnik.pl bądź  telefonicznie pod numerem (14) 68 69 600 wew. 34, w terminie  do 10.07.2019r.

_

gnojnik.pl