Dębno: Wójt Wiesław Kozłowski z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

W czwartek, 27 czerwca 2019 r., odbyła się X sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, podczas której Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski przedstawił Raport o Stanie Gminy Dębno za rok 2018, a następnie przeprowadzona została debata nad tym raportem. W głosowaniu wszyscy Radni Gminy Dębno jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W dalszej części obrad rozpatrzone zostało i zatwierdzone sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2018. Ponadto przestawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dębno. Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dębno  przedstawiła wniosek i opinię w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2018.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski uzyskał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Galeria zdjęć <==

gminadebno.pl