DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESKU INFORMUJE

Od 1 lipca można składać wnioski elektroniczne na nowy okres zasiłkowy o świadczenia wychowawcze, świadczenie dobry strat, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny. Wnioski w wersji papierowej można składać od 1 sierpnia 2019. W przypadku złożenia wniosków o świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w terminie od 01.07.2019 do 31.08.2019 – świadczenia wypłacone zostaną do końca października 2019. Wnioski z września zostaną rozpatrzone i wypłacone świadczenia do końca listopada 2019. Wnioski z października zostaną rozpatrzone i wypłacone świadczenia do końca grudnia 2019. W przypadku złożenia wniosków o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w terminie od 01.07.2019 do 31.08.2019 – świadczenia wypłacone zostaną do końca listopada 2019. Wnioski z września i października zostaną rozpatrzone i wypłacone świadczenia do końca grudnia 2019. Wnioski z listopada i grudnia zostaną rozpatrzone i wypłacone świadczenia do końca lutego 2020. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w wersji papierowej złożone w lipcu pozostaną bez rozpatrzenia, ponieważ zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Dz. U z 2019 r. poz. 924 „Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r.” na podstawie tych wniosków rozstrzygnięcia będą wydawane na okres od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021. Od 1 lipca nie obowiązuje kryterium dochodowe do świadczenia wychowawczego. W przypadku osób pobierających obecnie świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko należy złożyć 1 wniosek i wpisać tam wszystkie dzieci. Dla dzieci, na które jest obecnie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego nowe przyznanie obowiązywać będzie od 1 października 2019 na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019. Punkt przyjmowania wniosków znajduje się w Brzesku przy ul. Kościuszki 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 Od lipca 2019 rozstrzygnięcia w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych będą następować w formie informacji o przyznaniu świadczenia podobnie jak w ubiegłym roku o świadczenie Dobry Start, dlatego prosimy o poprawne wpisywanie adresów poczty internetowej. Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze obowiązujące od lipca 2019 ( w wersji papierowej można składać od 1 sierpnia) https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 Wnioski Dobry Start: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start W przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne bądź wychowawcze gdzie członek rodziny przebywa za granicą, aby skrócić czas rozpatrywania wniosków prosimy dołączyć do wniosku formularz o aktywności zawodowej członków rodziny. /dostępny w punkcie przyjmowania wniosków przy ul. Kościuszki 4/ oraz dokumenty potwierdzający okres zatrudnienia w przypadku polskich firm druk A1.

Życie Brzeska