PROAKTYWNI NA PLUS

Jesteś osobą bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej? Zwiększ swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe! Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”. W Tarnowie rusza nabór do VI edycji projektu „Proaktywni na plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie bezpłatny. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: • Płatnych staży z możliwością zatrudnienia • Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku • Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów • Indywidualnego doradztwa zawodowego Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus

Projekt „Proaktywni na plus” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlaczego warto iść na staż? Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, najpierw wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz pośrednika pracy. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy w jednej z firm uczestniczących w programie. W trakcie tego stażu mają też prawo do odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym. Organizatorzy akcji gwarantują zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i do pracy. Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców. Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu. Rekrutacja prowadzona jest w dniach 03.06.2019 r. – 14.06.2019 r. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199

email:proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.

Brzesko.pl/ Życie Brzeska