SPOTKANIE TERYTORIALSÓW Z DELEGACJĄ WĘGIERSKĄ

W czwartek 9 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik gościł przedstawicieli Ministerstwa Obrony Węgier oraz Dowódcę 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
płk. Krzysztofa GONCERZA. Rozmawiano o polsko-węgierskiej współpracy
w opiece nad małopolskimi cmentarzami wojennymi.
Uczestnicy spotkania
Około trzech miesięcy trwały przygotowania do spotkania Dowódcy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztofa Goncerza z Dowódcą Węgierskiego Instytutu i Muzeum Historii Wojen płk dr Vilmosem Kovácsem. Obecni byli także Adrienne Körmendy – konsul generalna Węgier w Krakowie, Joanna Florkiewicz-Kamierniarczyk – dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Péter Kertész – asystent attaché handlowego.
Współpraca polsko – węgierska
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była dotychczasowym relacjom polsko – węgierskim i zakończyła się podpisaniem porozumienia pomiędzy Wojewodą a przedstawicielem strony węgierskiej, na mocy którego wspólnymi siłami wyremontowane zostaną trzy małopolskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. W drugiej części delegacje wojskowe ustaliły zakres współpracy na najbliższe miesiące, w ramach której małopolscy terytorialsi będą uczestniczyć w corocznych obchodach operacji limanowsko – łapanowskiej oraz pomogą w rewitalizacji grobów w Tuchowie pod Tarnowem.

Patriotyzm i rozwój osobisty
Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej to nie tylko możliwość osobistego zaangażowania się we wzmacnianie systemu bezpieczeństwa państwa,
ale także inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. W ramach służby żołnierze mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, uzyskania dofinansowania na naukę, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz kształtowania hartu ducha i ciała. Uczą się, jak przezwyciężać własne słabości. Wojsko oferuje ponadto atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie i specjalistyczne oraz szkolenia.
Zainteresowanie służbą
W pierwszym kwartale 2019 roku Brygada może pochwalić się około
700 przeszkolonymi żołnierzami Obrony Terytorialnej. Zainteresowanie służbą
w regionie jest bardzo duże. Do tej pory złożono ponad 1400 wniosków, z jednostką zapoznało się 1200 ochotników.
Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy sformowany batalion lekkiej piechoty stacjonują
w Rząsce pod Krakowem.
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Specjalnych, Wojsk Lądowych,

Powietrznych i Marynarki Wojennej.
mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej