8. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży „TEATRALNE LUSTRA” – 14-16 maja 2019

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z subregionu tarnowskiego, promocja i wspieranie teatralnej twórczości dzieci i młodzieży, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.

Wszystkie przedstawienia teatralne ocenia Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO za poszukiwanie nowatorskich form wyrazu w teatrze oraz nominuje zespoły teatralne do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

Do udziału w Konfrontacjach zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne. Zespoły oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: teatry dziecięce (7-12 lat) oraz teatry młodzieżowe (13-16 lat).

W trakcie Konfrontacji odbędą się dyskusje pospektaklowe realizatorów widowisk teatralnych z Zespołem Konsultantów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: