Nawet do 5 tys. zł dla KGW!

Nawet do 5 tys. zł dla KGW – Nabór wniosków od dzisiaj! Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARiMR.
Wniosek o przyznanie pomocy znajdziecie tutaj: https://bit.ly/2JlRhGQ
Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy.️ Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 mln zł. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które dzisiaj weszło w życie, mówi o tym, że pomoc będzie mogła być przyznawana Kołu raz w roku i trzeba będzie ją wykorzystać do 31 grudnia roku, w którym została przyznana. Stawki pozostają bez zmian i są zależne od liczby członków w kole. Pieniądze wypłacać będzie ARiMR niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioski będzie można złożyć nie później niż do 31 października.
Tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/827