„Piękne są nasze barwy ojczyste…”

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, kiedy to w dniu 2 maja nakazywano ściągać z budynków publicznych flagi narodowe wywieszone dla uczczenia 1 Maja po to, aby nie wisiały w dniu 3 Maja, to znaczy w dniu upamiętniającym ustanowienie Konstytucji 3 Maja, które to wydarzenie władze komunistyczne chciały wymazać z pamięci społecznej.

Święto zostało bardzo pozytywnie przyjęte i mimo tego, że  obchodzone jest dopiero szesnasty raz, to już stało się trwałym elementem polskiej tradycji świętowania. Obchodzone jest bardzo spontaniczne nie tylko w stolicy, gdzie ma miejsce, między innymi, uroczyste podniesienie flagi na wieży Zamku Królewskiego, ale w całej Polsce, małych miasteczkach i na wsiach ludzie wywieszają flagi narodowe na własnych domach, strażacy na masztach przed swoimi remizami – słowem, każdy pokazuje swoje przywiązanie do barw narodowych jak tylko potrafi. Nikogo nie trzeba przymuszać, ludzie spontanicznie włączają się w okazywanie swojego przywiązania do polskiej wspólnoty narodowej symbolizowanej przez biało czerwoną flagę. W początkowym okresie po wprowadzeniu Święta Flagi, był nawet poważny problem z zakupem flagi, bo producenci zwyczajnie nie byli przygotowani na takie zainteresowanie i nie nadążali z realizacją zamówień.

Bardzo szybko przyjął się zainicjowany przez różne organizacje społeczne zwyczaj rozdawania mieszkańcom flag narodowych. Początkowo były to po prostu małe papierowe flagi. Od pewnego czasu są to już bardzo solidnie  wykonane flagi, które mogą służyć wiele lat.

Kiedy wolontariusze zaczęli właśnie takie flagi rozdawać, niektórzy z wręcz z niedowierzaniem się temu przyglądali i przezornie pytali czy nie trzeba za nie zapłacić, bo im się wydawało że takiej solidnej flagi to chyba za darmo nie dają. Tym większa była radość, kiedy się dowiadywali, że flaga jest jak najbardziej za darmo i trzeba ją tylko wywiesić na własnym domu. Obecnie już takich zahamowań nie ma. Stało się już zwyczajem, że mieszkańcy otrzymują flagi naprawdę bardzo okazałe i solidne, które poszanowane, będą mogły służyć co najmniej przez kilka lat nie tylko w dniu  Święta Flagi, ale również w dniu 11 listopada, kiedy świętujemy odzyskanie niepodległości, w dniu 15 sierpnia w rocznicę Cudu nad Wisłą  i równocześnie Święta Wojska Polskiego, czy nawet w ważne rocznice rodzinne. Przepisy pozwalają na wywieszanie barw narodowych (z zachowaniem odpowiedniego poszanowania) nawet zwyczajnie na co dzień. W tym roku również wzorem lat poprzednich burmistrz Tomasz Latocha rozdawał mieszkańcom flagi na placu Kazimierza. Zainteresowanie było tak duże, że wszystkie przygotowane flagi rozeszły się w ciągu kilkunastu minut. Przez kilka lat systematycznego rozdawania flag większość mieszkańców ma już u siebie flagę narodową, którą z dumą wywiesza na swoich domach, podkreślając swoją więź ze wspólnotą narodową

Życie Brzeska