Oświadczenie kandydatów Ruchu Prawdziwa Europa- Europa Christi

Kierując się troską o uzyskanie jak najlepszego wyniku w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez kandydatów szeroko pojętego obozu patriotycznego, co jest szczególnie istotne w obliczu zagrożenia ze strony kandydatów reprezentujących wartości lewackie, wrogie polskim rodzinom i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski – kandydaci z listy Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie, zdecydowali wycofać swoje kandydatury w mających się odbyć 26 maja wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Europa w wyniku nieodpowiedzialnych decyzji elit politycznych sprawujących od wielu kadencji władzę w Unii Europejskiej i narzucających narodom europejskim ideologię oderwaną od dziedzictwa chrześcijańskiego będącego fundamentem na którym Europa zbudowała swoje znaczenie w świecie,  stanęła w obliczu największego zagrożenia dla swojej tożsamości od zakończenia II Wojny Światowej. Niestety nie wywołuje to u obecnych elit europejskich żadnej refleksji, co nie daje nadziei na zmianę dotychczasowej polityki, która budzi coraz większy sprzeciw ludzi w wielu krajach. Jeżeli władza nie chce słuchać wyborców, to jedynym rozwiązaniem w demokracji jest zmiana władzy. Unia Europejska której Ojcami Założycielami byli wielcy politycy Robert Schuman i Alcide de Gasperi kierujący się w swojej politycznej działalności chrześcijańskim systemem wartości, pomyślana jako sposób na osiągnięcie trwałego pokoju dla umęczonych okrutną II Wojna Światową narodów europejskich, jest wartością zbyt cenną aby oddać jej stery ludziom nieodpowiedzialnym, nie słuchających wyborców i nie szanujących ich woli. Z tego powodu widzimy konieczność wprowadzenia do Parlamentu Europejskiego oraz przyszłych władz Unii Europejskich jak największej reprezentacji środowisk kierujących się w swoim życiu wartościami na których Europa zbudowała swoją wielkość i świetność w przeszłości – wartościami chrześcijańskimi.  

Mając powyższe na uwadze, po rozważeniu wszystkich okoliczności, kierując się troską o dalszą przyszłości Unii Europejskiej, a tym samym przyszłość Polski która jest jej członkiem, kandydaci Ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi postanowili wycofać swoje kandydatury aby nie stawiać sumienia patriotycznych wyborców przed dramatycznym dylematem czy oddać głos na kandydata z listy Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi, który to program popierają, czy oddać głos na inne ugrupowanie mające (według ich rozeznania) większe szanse w wyborach. Nie chcemy dzielić patriotycznego elektoratu, ponieważ stawka w tych wyborach jest zbyt wielka – zależy od niej dalsza przyszłość projektu pod nazwą Unia Europejska, a tym samym również przyszłości Polski. Nie możemy pozwolić, aby władzę w Unii Europejskiej nadal posiadali ludzie reprezentujący wartości nam wrogie, a polscy reprezentanci w Parlamencie Europejskim kontynuowali haniebną tradycję  targowicy, donoszenia na własną Ojczyznę i domagania się interwencji obcych potencji w nasze sprawy. Lista Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi w okręgu małopolskim i świętokrzyskim, której pełnomocnikiem był bardzo dobry i, co bardzo ważne, niezwykle skuteczny organizator  Czesław Kwaśniak, została zarejestrowana jako pierwsza w całej Polsce. Kilkanaście tysięcy podpisów pokazuje jak ogromne jest zapotrzebowanie w życiu publicznym na Chrześcijańską Demokrację, na partię która będzie uczciwie reprezentować chrześcijańskie rodziny, jakich przecież w Polsce jest większość. Podczas akcji zbierania podpisów odbyliśmy tysiące rozmów, poznaliśmy obawy ludzi i ich oczekiwania wobec polityków. W związku z tym Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin pod kierownictwem swojego prezesa dr Bogusława Rogalskiego, zdecydowało już od teraz o podjęciu pracy organicznej w celu dobrego przygotowania Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin do jesiennych wyborów parlamentarnych. Sprawowanie realnej władzy w Unii Europejskiej jest bardzo ważne, ale mimo wszystko, najważniejsze decyzje dotyczącego życia Polaków zapadają w polskim parlamencie. Chcemy wprowadzić do Sejmu reprezentację posłów która będzie autentycznie  reprezentować wyborców dla których chrześcijańskie wartości są ważne i którzy w naszym kraju stanowią większość podatników. Tym samym powinni mieć prawo decydowania w jakim kierunku powinna być budowana przyszłość naszej Ojczyzny.