KONKURS PRACODAWCA PRZYJAZNY WOT ROZSTRZYGNIĘTY

 • Identyfikujemy się z decyzją naszego pracownika o wstąpieniu
  do terytorialnej służby wojskowej dlatego zawsze zapewniamy optymalne godziny pracy umożliwiające udział w szkoleniach rotacyjnych.– powiedział Pan Piotr PIJOCHA współwłaściciel firmy „APW TECH” z Krzęcina, która została zwycięzcą konkursu na pracodawcę przyjaznego żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej z terenu Małopolski.

Finał konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” odbył się w środę 28 marca 2019 r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pamiątkowe statuetki z rąk dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły odebrało trzynastu pracodawców, laureatów pierwszego – wojewódzkiego etapu konkursu. Zwycięzcą konkursu na terenie Małopolski zostali bracia Piotr
i Wojciech PIJOCHA, właściciele firmy „APW TECH” z Krzęcina, zajmującej się obróbką CNC rur i profili metalowych.

 • Zależy mi na tym, żeby mój pracownik realizował się zarówno w pracy jaki
  i poza nią. Umiejętności, które nabył podczas szkoleń w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej są przydatne w naszej firmie, gdzie przede wszystkim liczą się kompetencje współpracy w zespole – powiedział drugi współwłaściciel firmy Pan Wojciech PIJOCHA.
  Laureatom towarzyszyli dowódcy brygad OT oraz żołnierze – na co dzień pracownicy firm i instytucji, które od dzisiaj mają prawo używać zaszczytnego tytuł „Pracodawca przyjazny WOT”.
  Witając uczestników gali generał Kukuła podkreślił, że żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie właściwego balansu tych czynników jest możliwe tylko wtedy, jeśli pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby w wymiarze obronnym, społecznym ale i biznesowym.
 • Szkolimy naszych żołnierzy w taki sposób aby pozyskiwali specjalności podwójnego zastosowania. Po pierwsze konieczne do realizacji naszej misji: obrony
  i wspierania lokalnych społeczności. Po drugie jednak czyniące ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Z jednej strony bowiem kształtujemy w naszych żołnierzach karność, obowiązkowość czy inicjatywę. Z drugiej wielu z nich pozyskuje nowe, zwykle kosztowne kwalifikacje. Tym samym zatrudnianie żołnierzy może być źródłem przewagi konkurencyjnej – powiedział generał Kukuła.
  Do uczestników gali finałowej konkursu list skierował minister obrony narodowej. – Wsparcie ze strony pracodawców może odgrywać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do WOT. Konkurs jest wyrazem wielkiego znaczenia jakie mają dla Terytorialsów relacje z pracodawcami. Dzisiejsi laureaci wiedzą, że oprócz formalności, ważne jest wzajemne zrozumienie – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Celem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami panującymi w miejscach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.
Konkurs został ogłoszony w połowie grudnia 2018 roku. Od tego czasu żołnierze OT zgłaszali swoich kandydatów wraz z krótkim uzasadnieniem.
Pierwszy etap konkursu był prowadzony na szczeblu brygad OT. Zgłaszani przez żołnierzy pracodawcy byli zapraszani na spotkania informacyjne organizowane w brygadach. Podczas tych spotkań mogli poszerzyć swoja wiedzę w zakresie rozwiązań i regulacji prawnych, a także samego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, wypełniali też ankietę oraz rozwiązywali quiz wiedzy
o WOT.
W drugim etapie konkursu, komisja dowództwa WOT wyłoniła zwycięzcę konkursu.
Zwycięzcą pierwszego ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” został Port Lotniczy Olsztyn-Mazury sp. z o.o.
Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 18,7 tys. żołnierzy, w tym ponad 15,5 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony

Zdjęcia: DWOT