Czy w Brzesku będzie strajk nauczycieli?

Zakończyło się referendum w sprawie podjęcia ewentualnego strajku przez nauczycieli. W gminie Brzesko w referendum uczestniczyło 522 osoby, czyli 82% uprawnionych z czego 457 uprawnionych było za strajkiem, co stanowi 88% głosujących. Jedynie trzy szkoły: w Jasieniu, Sterkowcu i Szczepanowie nie brały udziału w referendum i nie będą strajkować. We wszystkich pozostałych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko pracownicy (bo do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy pracownicy, nie tylko kadra nauczycielska) byli za udziałem w strajku. W strajku nie weźmie udziału żadne z przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzesko.
Mimo gotowości do podjęcia strajku prze pracowników oświaty, z informacji uzyskanych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu wynika, że egzaminy końcowe nie są w żadnym stopniu zagrożone. Nauczyciele zdają sobie sprawę z tego jak egzaminy są ważne dla młodzieży która planuje swoja dalszą ścieżkę edukacyjną i w żadnym stopniu nie chcą ich narażać na jakiekolwiek negatywne konsekwencje wynikające z ewentualnego rozpoczęcia strajku. Nawet jeżeli zajęcia w szkołach będą ograniczone, to wszystko zostanie zorganizowane w taki sposób, aby uczniom zapewnić możliwość normalnego zdawania egzaminów. Dyrektorzy szkół, którzy mimo tego że również są nauczycielami, jednak zgodnie z ustawą nie mogą strajkować, mają obowiązek zapewnić wszystkim dzieciom odpowiednią opiekę na czas strajku.
Na razie przeprowadzone zostało referendum, które jest niezbędnym elementem formalnym przed ewentualnym podjęciem akcji strajkowej. Może sie jednak okazać, że w ostateczności do strajku nie dojdzie jeżeli uda się zawrzeć jakieś kompromisowe porozumienie.

Życie Brzeska