Zagospodarowanie terenu w Łoniowej

Kilka dni temu zostały ukończone prace polegające na zagospodarowaniu terenu w centrum wsi Łoniowa – etap I. Wykonawcą prac była firma „Romax” z Łysej Góry.

 W ramach prac została wykonana zewnętrzna siłownia, kostka brukowa wokół amfiteatru letniego oraz remizy OSP a także powstała altana wystawowa dla lokalnych twórców.

Łączna wartość wykonanych prac to prawie 140 tys. Zł, z czego 83.793,00 zł to środki pozyskane z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.