Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. W eliminacjach gminnych wezmą udział laureaci wyłonieni na szczeblu szkolnym. Dyrektorów Szkół uprasza się o zgłoszenie 3 pierwszych miejsc z każdej grupy, na odpowiednim druku, do dnia 21 marca 2019 roku do P. Ludwiki Kalinowskiej w Urzędzie Gminy, pok. 34.

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostaną przeprowadzone w III kategoriach wiekowych:

  • I grupa:  klasy I- VI szkół podstawowych
  • II grupa: klasy VII- VIII szkół podstawowych oraz klasa III gimnazjum
  • III grupa: klasy I- IV szkół ponadgimnazjalnych

Uczestnicy turnieju będą mieli do wypełnienia test wiedzy o pożarnictwie. Dla uczestników turnieju przewidziano nagrody. Trzy najlepsze miejsca z każdej kategorii wiekowej będą reprezentować naszą gminę w dalszym etapie turnieju na szczeblu powiatowym.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Zmiana regulaminu
Karta zgłoszenia
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

szczurowa.pl