Światowy Dzień Poezji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie

Z okazji Światowego Dnia Poezji przypadającego 21 marca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Joanny Papuzińskiej– profesora nauk humanistycznych, poetki, autorki bajek i wierszy dla dzieci, która w tym roku obchodzi 80. rocznicę urodzin.
W konkursie pod hasłem „Przekrętałki, Niedorzeczki, Niedorymki, Odpałeczki…” wzięły udział dzieci z klas I – III z terenu gminy Borzęcin. Myślą przewodnią konkursu było rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej, popularyzowanie twórczości Joanny Papuzińskiej oraz krzewienie i doskonalenie języka polskiego.
Każda Szkoła wytypowała 3 zwycięzców, którzy wzięli udział w konkursie gminnym. Należało przygotować 2 dowolnie wybrane wiersze Joanny Papuzińskiej.
Poziom konkursu był wysoki, dzieci bardzo ładnie recytowały. Najczęściej prezentowane wiersze to: „Smutna Baba – Jaga”, „Najeżony dziadek”, „Czerwony stragan”, „Mój samochód”, „Piosenka śpiocha”, „Czarna nocka”, „Tygryski”, „Jabłkowe dzieci”, „Mały księżyc”, „Góra”, „Jesienne liście”. Jury oceniało dobór i rozumienie tekstu, interpretację, dykcję oraz opanowanie tekstu.

Po wystąpieniu wszystkich uczestników konkursu, komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić najlepszych. Po długiej naradzie przyznała następujące miejsca:

I miejsce Wojciech Żurek z Borzęcina,
II miejsce ex aequo Amelia Florczak z Bielczy i Karol Jarosiński z Przyborowa,
III miejsce Zofia Winczakiewicz z Borzęcina.

Wyróżnienia otrzymali: Lena Zabiegała z Borzęcina i Marcel Kózka z Bielczy.

Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali również: Angelika Kordek, Jakub Pudełek, Patryk Pyzik z Borzęcina Dolnego, Wiktoria Gutowicz z Bielczy, Liliana Synowiec i Nicola Schmidt z Przyborowa.
Laureaci wezmą udział w Konkursie Powiatowym 28.03.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu, a laureatom życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Kwaśniewska

                                                  
Programy realizowane z udziałem środków Europejskich
Monitoring Stanu Powietrza
Monitoring Stanu Powietrza
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia
Materiały wideo
Materiały Audio