MALI STRAŻACY Z PORĘBY SPYTKOWSKIEJ Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU

W ostatni piątek, 22 marca w urzędzie gościli mali druhowie z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Poręby Spytkowskiej działającej przy tamtejszej OSP. Opiekunami grupy są Monika Adamczyk i Krzysztof Rachwał.

W czasie wycieczki dzieci były w sali obrad, burmistrz Tomasz Latocha zapoznał ich z przebiegiem sesji rady miejskiej i pokazywał, którzy radni zajmują dane miejsca. Mówił także o sprawach, jakie można załatwić w urzędzie – na przykład wyrobić dowód osobisty. Potem wszyscy odwiedzili gabinet burmistrza, gdzie zarówno mali, jak i duzi strażacy zostali przywitani słodyczami. Każdy mały druh mógł się wcielić w rolę gospodarza miasta i usiąść w jego fotelu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, pytały o pracę w urzędzie i bardzo chętnie wypowiadały się na zadawane pytania dotyczące pracy strażaka.

Burmistrz dziękował komendantowi OSP z Poręby Spytkowskiej, Krzysztofowi Rachwałowi i Monice Adamczyk za zaangażowanie w szkolenie młodych ludzi.

Brzesko.pl