Zaproszenie do udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych gminy Gnojnik

Najstarsi mieszkańcy naszej gminy pamiętają tradycję święcenia palm na tydzień przed świętem Wielkiej Nocy. Dzisiaj ten zwyczaj jest nadal żywy.

Wierzenia ludowe podają, że palma powinna być wykonana z pręci wiklinowych, wiązek palmy stawowej, strojona kolorowymi wstążkami, baziami, kwiatami wiosennymi oraz kwiatami wykonanymi z bibuły. Wysokość palmy zależna była od zamożności gospodarza. Ci, którzy nie zrobili palmy i nie poświęcili jej w kościele, nie mieli pewności czy w ciągu nadchodzącego roku będą żyli w szczęściu. Palmy miały chronić przed nieszczęściami typu: ogień, burza, grad, choroba, itp.

Tradycją stało się, że od kilku już lat w naszej gminie, w kościołach organizowane są konkursy palm wielkanocnych. Śmiało można powiedzieć, że w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku taki konkurs niewiele odbiega od znanego konkursu palm w Lipnicy Murowanej. Tutaj właśnie do zmagań konkursowych corocznie zgłasza się ok. 100. wykonawców przeróżnych dzieł.
W tym roku prace oceniane będą w niedzielę 14 kwietnia tuż po Mszy św. o godz. 11:00. Specjalnie powołana na tę okazję komisja konkursowa wyłania i nagradza najładniejsze prace. Oprócz tego zwycięskie palmy zdobią wnętrza naszych kościołów.

Gnojnik.pl