Cała Polska czyta dzieciom” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym

…Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej…
(Jan Brzechwa)

Częste czytanie stosownej literatury jest bardzo ważnym źródłem oddziaływania na osobowość dzieci. Znacząco wpływa na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej, wspiera także rozwój emocjonalny.
W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w październiku 2018 roku wspólnie z wolontariuszami SKW i przy ich aktywnym udziale rozpoczęliśmy akcję głośnego czytania dzieciom przedszkolnym. Myślą przewodnią w realizacji zadania było pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką. W ramach realizowanego cyklu spotkań (od 7 października do 7 listopada 2018 r. oraz od 4 lutego do 4 marca 2019 r.) uczniowie ze starszych klas przychodzili o stałej porze czytać przedszkolakom utwory baśniowe i bajki. Doboru książek dokonywano z uwzględnieniem zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci. Wśród zaproponowanych lektur pojawiły się: „Baśnie” braci Grimm, ,,Bajki ekologiczne” (wyd. Elektrociepłownia Kraków), ,,Baśniowa kraina” oprac. G. Kurasa, ,,Baśnie polskie dla maluchów” E. Wygodnik, wybrane utwory ze zbioru ,,Bajki przedszkolaka o królewnach” K.W. Wójcickiego, E.Wygodnik – Barzyk, H. Sienkiewicza, A. J. Glińskiego, A. Janickiego.

Borzecin.pl