AKTYWNY I BEZPIECZNY POWIAT BRZESKI -TRZECIA EDYCJA

Spacerujesz? Biegasz? Uprawiasz nordic walking? A może jeździsz na rowerze? Zapraszamy Cię do wspólnego pokonywania kolejnych kilometrów. Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski to jedyna tego typu akcja w regionie. Ta oryginalna forma aktywności przez pół roku mobilizuje mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w zdrowej rywalizacji z możliwością komentowania, porównywania wyników i podglądania osiągnięć innych zawodników. Każdy uczestnik posiada własny profil, na którym publikuje kilometry, czas oraz trasę, jaką przebył.

Start – pierwszego dnia wiosny. Meta – 31 sierpnia 2019. Zarejestruj się w aplikacji Endomondo, stwórz swój profil i dołącz do grona aktywnych mieszkańców powiatu brzeskiego.

Uczestnicy konkurują w dwóch grupach: kobiety i mężczyźni. Rywalizacja Aktywny Mieszkaniec Powiatu Brzeskiego podzielona jest na trzy kategorie aktywności:
1. chodziarze
2. biegacze
3. rowerzyści

Pamiętaj, aby włączyć aplikację zawsze, gdy chodzisz, biegasz lub jeździsz, dzięki temu przebyte kilometry zwiększą Twoje szanse na wygraną. Ranking dostępny w aplikacji Endomondo pozwoli Ci na bieżąco monitorować postępy uczestników konkurencji. Mobilizujący charakter rywalizacji zachęci do zintensyfikowania Twojej aktywności.

W ubiegłym roku do zabawy przystąpiło ponad 600 osób, które w ciągu pół roku wspólnie zdobyły dokładnie 235 577 kilometrów! To znakomity wynik! Najbardziej aktywni stanęli na podium i odebrali pamiątkowe statuetki oraz pakiet Aktywnego Mieszkańca Powiatu Brzeskiego. Tegoroczna edycja również zakończy się 31 sierpnia. Wraz z zakończeniem wakacji wyłonimy nowych rekordzistów.

Regulamin akcji
§ 1
1. Organizatorem Akcji jest Powiat Brzeski.
2. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo, dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji pn.: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO.
a) rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła;
b) uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne;
c) każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność;
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji;
e) Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia;
f) Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy aplikacji Endomondo;
g) każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji;
h) Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.

§2
1. Akcja trwać będzie w okresie od 21 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

§3
1. Warunki przystąpienia do Akcji:
a) Uczestnikiem może zostać mieszkaniec powiatu brzeskiego;
b) zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO;

§4
1. Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach: kobiety, mężczyźni.
2. Obie grupy obejmują rywalizacje w konkurencjach: Chodziarze (chodzenie, wędrowanie, nordic walking); Biegacze (bieganie); Rowerzyści (jazda na rowerze, kolarstwo, kolarstwo górskie).
3. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich konkurencjach.
4. Uczestnik jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów w rywalizacjach w celu umożliwienia ich weryfikacji i wykluczenia oszustwa:
Zakładka Ustawienia > Prywatność > Widoczność treningu – PUBLICZNA
Zakładka Ustawienia > Prywatność > Czas trwania i prędkość – PUBLICZNA
Zakładka Ustawienia > Prywatność > Widoczność treningów z przemieszczeniem (jazda na rowerze, spacer, krokomierz) – PUBLICZNA
5. Tytuł Aktywnego Mieszkańca Powiatu Brzeskiego otrzyma osoba, która do końca trwania Akcji „uzbiera” największą ilość kilometrów.
6. Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 września 2019 r.

§ 5
1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.
2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.
3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§ 6
1. Postanowienia końcowe:
a) wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora akcji.

Brzesko.pl