SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W BRZESKU OGŁOSIŁA NABÓR

Do 31 maja trwać będzie nabór uczniów do brzeskiej szkoły muzycznej. W dniach od 8 do 10 kwietnia placówka otworzy swoje podwoje dla uczniów i rodziców, którzy będą chcieli zapoznać się z programem nauczania oraz nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia. Informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na http://www.sm.brzesko.pl/

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą artystyczną, jej organem prowadzącym jest gmina, nadzór pedagogiczny sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Placówka mieści się w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi 18.

Prowadząc naukę w dwóch cyklach: sześcio i czteroletnim szkoła daje podstawowe wykształcenie muzyczne. SM stawia przed sobą następujące cele i zadania – rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych, kreowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, rozwijanie w uczniach wrażliwości estetycznej i poczucia piękna, oddziaływanie aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej, przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia. Cele te szkoła realizuje prowadząc zajęcia indywidualne gry na instrumentach oraz zajęcia grupowe z zakresu teorii muzyki i zespołowe (m.in. chór i orkiestra).

Placówka kształci dzieci i młodzież w grze na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, perkusji, oboju, flecie, klarnecie, saksofonie i trąbce. Wszystkie zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych.

Brzesko.pl