Harcerska Myśl Braterska

W dniach od 8 do 23 marca na ulicach, placach, przy sklepach i kościołach w gminach: Brzesko, Czchów, Szczurowa i Dębno spotkać będzie można zuchy i harcerzy z puszkami i plakatami, kwestujących w ramach publicznej zbiórki pieniężnej „Pomagamy i działamy” zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP Brzesko już po raz dwunasty z rzędu przy okazji Dnia Myśli Braterskiej! Jak co roku celem nadrzędnym akcji jest pomoc finansowa dla wybranych dzieci z terenu działania poszczególnych jednostek harcerskich. W tym roku zuchy i harcerze wybrali ich pięcioro: Anię, Benjamina, Huberta, Patryka i Zuzię. Wszyscy cierpią na poważne choroby i wymagają stałej opieki lekarskiej, a co za tym idzie potrzebują wsparcia finansowego.
Idea Dnia Myśli Braterskiej niesie za sobą bardzo ważne przesłanie, jakim jest braterstwo, w tym przypadku dosłowne, gdyż zuchy i harcerze rok w rok w okolicach marca stają z puszkami, by świadectwo braterstwa ze swoimi chorymi rówieśnikami, gdyż zebrane w ten sposób środkami dzielą się z najbardziej potrzebującymi. Jedna część przeznaczana jest na statutową działalność tj. na finansowanie nagród w konkursach hufcowych, dofinansowań do letnich obozów, biwaków itp. Natomiast druga część, nie mniej niż 60 % wszystkiego co uda się zebrać (choć zazwyczaj jest to więcej niż 60%), tradycyjnie od samego początku prowadzenia akcji była i jest przeznaczana dla ciężko chorych dzieci. To jest właśnie praktyczny wyraz Myśli Braterskiej ( i braterskiego czynu).

Harcerskie wychowanie jest jedną z bardziej wartościowych formacji jaką może przejść młody człowiek i warto ich w tym wspierać. Druhowie już wielokrotnie udowodnili swoje poświęcenie i wrażliwość. Całkiem niedawno pod koniec tegorocznych ferii zimowych zorganizowali zbiórkę na pokrycie części kosztów niezwykle drogiej terapii Weroniki Zaleśnej. Dzięki wspaniałemu odzewowi mieszkańców Brzeska i całej gminy udało się zebrać imponującą kwotę aż 27.137,00 zł. Dzięki temu powróciła nadzieja, że początkowo beznadziejna sytuacja jednak zakończy się szczęśliwie. „To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.” (Albert Schweitzer).

I tym razem harcerze liczą na duży odzew wszystkich ludzi dobrej woli dla których nie jest obojętny los innych, zwłaszcza najmłodszych, a także tych, którzy chcą docenić całoroczną służbę naszych zuchów i harcerzy i wspomóc finansowo ich letni wypoczynek na obozach.