Umowa z wykonawcą na rewitalizację rynku w Uściu Solnym- już podpisana

Rozpocznie się rewitalizacja rynku w Uściu Solnym, któremu prawa miejskie w 1360 r. nadał Król Kazimierz Wielki. 12 lutego 2019 roku Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa oraz Sołtysa wsi Barbary Sadkowskiej podpisał z wyłonioną w drodze przetargu Firmą Handlowo- Usługową „EL- BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Zakres przewidzianych prac obejmuje między innymi: podniesienie zapadniętego terenu poprzez dowóz ziemi, usunięcie starych nieczynnych lamp oświetleniowych, nasadzenie drzew i krzewów łącznie blisko 1 000 szt. z wcześniejszym przygotowaniem podłoża, wykonanie nowych trawników oraz montaż monitoringu.

Koszt tego zadania to 208 617,67 zł, w tym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020- to 75 procent całej kwoty.

UG Szczurowa