Zaproszenie na spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Poseł na Sejm RP, Józefa Szczurek-Żelazko zaprasza członkinie Kół Gospodyń Wiejskich na konsultacje regionalne, których tematem będzie „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków. Wspólna dyskusja: wsparcie finansowe, działalność KGW, wydatki i rozliczenia”.

W spotkaniu będzie brała udział Pani Andżelika Możdżanowska, która jest Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyć będą pełnomocnicy ds. Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pracownicy Urzędu Skarbowego.