Kierunek rozwoju krajobrazu gminy Gnojnik – Ankieta

W związku z realizacją projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej kierunków rozwoju krajobrazu gminy Gnojnik.

Ankieta ma na celu opracowanie raportu dotyczącego wskazań i działań wzmacniających jakość i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w gminie Gnojnik. 

Wypełniając tą ankietę macie Państwo wpływ na skuteczną ochronę przyrody w oparciu o efektywne planowanie przestrzenne w gminie Gnojnik.

Ankieta dostępna jest pod niniejszym linkiem: https://goo.gl/forms/HDezZO589JMNlqTf2

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Projekt „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

_

UG Gnojnik