XXVII Światowy dzień Chorego

Świat ludzkiego cierpienia przyzywa niejako bez przestanku inny świat: świat ludzkiej miłości ( Jan Paweł II List apostolski Salvifici Doloris )

Światowy Dzień Chorego obchodzone corocznie 11 lutego ustanowione przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 Miało to miejsce w 75. Rocznicę objawień i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Święto obchodzone jest w dniu wspominania w Kościele powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes. 

Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z z sanktuariów maryjnych na świecie.  Święto zwraca uwagę na:

  • konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym,
  • dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej
  • włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych 
  • popieranie zaangażowania wolontariatu