Otwarty Konkurs Ofert dla brzeskich sportowców

Do 11 stycznia można jeszcze składać oferty w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zdobyte w tym konkursie kluby mogą zainwestować w sprzęt sportowy, opłaty sędziów, utrzymanie obiektów sportowych lub takie sprawy jak choćby ubezpieczanie swoich reprezentantów.

Do rozdzielenia jest kwota 400 tys. złotych, tak więc może to być spora finansowa ulga dla sportowych organizacji.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu to 20 stycznia 2018 roku.

Treść zarządzenia burmistrza Brzeska pod tym linkiem.