Zakończono I etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Borzęcin

Odbiorem końcowym w dniu 23 listopada br. zakończono realizację I etapu termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin, w ramach którego wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz zainstalowano pompę ciepła. Zadanie zrealizowała firma INWEST z Mielca. Koszt realizacji przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysem powykonawczym zamknął się kwotą 483 328,56 złotych brutto.

Zakres przewidzianych umową robót obejmował przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze w tym gazową absorpcyjną pompę ciepła i kocioł gazowy zamontowane na zewnątrz budynku, modernizację kotłowni obejmującą demontaż starych kotłów gazowych i montaż nowych urządzeń w tym zbiorników buforowych, wymienników ciepła wraz z wyposażeniem i armaturą oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania na klimakonwektory umożliwiające utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach zarówno zimą, jak i latem.

Dzięki zastosowanej technologii podniesiono komfort pracy i obsługi petentów. Docelowo uzyskane zostaną także oszczędności w zakresie kosztów utrzymania obiektu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Zainstalowane klimakonwektory pozwalają w sezonie grzewczym odpowiednio dogrzać pomieszczenia, natomiast latem schłodzić, co ma istotne znaczenie dla warunków pracy administracji. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach w trakcie długotrwałych upałów dochodziło do nadmiernego przegrzania pomieszczeń biurowych, co skutkowało ograniczaniem godzin pracy urzędu. Zrealizowana inwestycja pozwoli uniknąć tego typu problemów w przyszłości.

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu ponosi Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.

_

UG Borzęcin