Nowe prawo dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 29 listopada w życie weszła nowa ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy dotyczące tych organizacji stanowią, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma prowadzić Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.Cel nowej regulacji to nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń, danie im możliwości szybkiej ich rejestracji oraz możliwość zdobycia środków finansowych z państwowej kasy.

Środki te mają wspomagać koła w ich działaniach na rzecz swoich małych ojczyzn oraz pielęgnowania folkloru i tradycji. Każde rejestrujące się Koło otrzyma zastrzyk finansowy na start. Będzie to od 3 do 5 tysięcy złotych w zależności od wielkości Koła. Mniejsze, czyli te liczące od 10 do 75 członkiń, otrzymają 3 tysiące złotych. Te zrzeszające więcej niż 75 osób, dostaną 5 tysięcy złotych. Pieniądze dostanie każde — zarówno nowo utworzone, jak i istniejące wcześniej Koło niezależnie od tego, jaką działalność prowadzą. Warto się pośpieszyć, ponieważ jeszcze w tym roku na ten cel zarezerwowane zostało 90 milionów złotych. Oprócz tego Koła będą mogły także starać się o wsparcie rządowe na konkretne projekty na przyszły rok. W projekcie przyszłorocznego budżetu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektów realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich zarezerwowano 100 milionów złotych.

Dzięki nowym przepisom te zasłużone dla wsi organizacje, kultywujące polski folklor i tradycje otrzymają osobowość prawną. Będą także miały możliwość ubiegania się poprzez ARiMR o wsparcie z budżetu państwa – mówi Adam Ślusarczyk, dyrektor małopolskiej ARiMR.

Aby zarejestrować koło gospodyń, należy złożyć wniosek w powiatowym biurze agencji, jego wzór znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl.

W Brzesku Powiatowe Biuro ARiMR znajduje się przy ulicy Szczepanowskiej 23.

Dodatkowo do składanego wniosku należy dołączyć:

1. Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566)

2. Uchwałę członków koła o wyborze zarządu.

3. Statut koła, ewentualnie oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu (oświadczenie można złożyć przy pomocy gotowego formularza ARiMR).

4. Uchwałę założycieli o wyborze komitetu założycielskiego – dotyczy tylko nowych kół gospodyń.

5. Oświadczenie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – również dotyczy jedynie nowych kół.

Ważną zmianą jest fakt, że na podstawie nowych przepisów w jednej miejscowości siedzibę może mieć już tylko jedna taka organizacja, ten warunek jednak nie jest stosowany dla kół, które działają w oparciu o dotychczasowe przepisy.