Zebranie wiejskie w Jadownikach

utrudnienia ws. dowodów osobistych

Sołtys Jadownik zawiadamia i uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 2 grudnia (niedziela), o godzinie 17.00 w budynku Domu Ludowego w Jadownikach.

Porządek zebrania
1. Powitanie zebranych i zaproszonych gości
2.Planowane inwestycje w budżecie gminy na rok 2019
3. Dyskusja ogólna, sprawy bieżące, zapytania, wolne wnioski
4. Podsumowanie zebrania i podjęcie ostatecznych uchwał i wniosków.
W przypadku braku kworum – zebranie odbędzie się w tzw. drugim terminie – tj. w tym samym dniu i
miejscu o godzinie 17.15.

_

um