Składy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku

utrudnienia ws. dowodów osobistych

W czasie pierwszego posiedzenia nowej Rady Miejskiej radni wybrali osoby które będą się zajmowały specjalistycznymi zagadnieniami pracując w komisjach. Ustalone zostało również wynagrodzenie nowo wybranego burmistrza Tomasza Latochy, które ustalone zostało na poziomie 9660 zł brutto.

Składy komisji:

Komisja gospodarki finansowej

 • Bogusław Sambor – przewodniczący
 • Barbara Borowiecka
 • Leszek Klimek
 • Franciszek Brzyk
 • Rafał Cichoński

Komisja gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa:

 • Leszek Klimek – przewodniczący
 • Zbigniew Łanocha
 • Jadwiga Dadej
 • Bogusław Sambor
 • Kamil Trąba

Komisja oświaty, kultury i sportu:

 • Bartłomiej Turlej – przewodniczący
 • Barbara Górczewska
 • Franciszek Brzyk
 • Karol Mróz
 • Piotr Duda

Komisja spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji:

 • Rafał Cichoński – przewodniczący
 • Marek Górski
 • Jadwiga Dadej
 • Bartłomiej Turlej
 • Adrian Zaleśny

Komisja rewizyjna:

 • Piotr Duda – przewodniczący
 • Barbara Borowiecka
 • Jadwiga Dadej
 • Anna Lubowiecka
 • Maria Kucia

Komisja zdrowia, pomocy społecznej i rodziny:

 • Maria Kucia – przewodnicząca
 • Ewa Chmielarz-Żwawa
 • Adam Kwaśniak
 • Karol Mróz
 • Adrian Zaleśny

Komisja skarg, wniosków i petycji:

 • Anna Lubowiecka – przewodnicząca
 • Kamil Trąba
 • Maria Kądziołka