Czchów: Uroczysta sesja inauguracyjna Rady Miejskiej nowej kadencji 2018-2023

20 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czchowie, która zainaugurowała nową kadencję w czchowskim samorządzie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na początku obrad radni nowej kadencji: Małgorzata Czech, Beata Marchut, Alicja Mordarska, Bernadeta Salamon, Marek Gurgul, Zbigniew Jakóbczyk, Jerzy Kornaś, Dominik Kotas, Paweł Kozdrój, Kazimierz Kurzydło, Władysław Osada,Andrzej Rozciecha, Stanisław Sapała, Stefan Sowa, i Lesław Wrona odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie przekazał Markowi Chudobie  zaświadczenie potwierdzające jego wybór na piątą kadencję na Burmistrza Czchowa. Po złożeniu ślubowania  Burmistrz Czchowa złożył podziękowania dla Włodzimierza Rabiasza, który przez 4 kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie.

     W drugiej części obrad wyłoniono nowe prezydium rady. Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej radni powierzyli Pani Alicji Mordarskiej z Jurkowa. Na wiceprzewodniczących rady wybrani zostali: Pani Małgorzata Czech z Czchowa oraz Pan Kazimierz Kurzydło z Czchowa.

Odnośnik do nagrania z obrad sesji

um