List otwarty działaczy PiS: Wzywamy do natychmiastowego zrzeczenia się uzyskanych mandatów

Wydarzenia, które miały miejsce podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Bochni nowej kadencji, a zwłaszcza niechlubny w nich udział dwóch radnych, wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, zmuszają nas do publicznego zabrania głosu.

Z najwyższym oburzeniem przyjmujemy sposób, w jaki oszukały swoje koleżanki i kolegów z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Obie panie radne oszukały też blisko 2 tys. wyborców z gminy Bochnia, którzy na nie głosowali, sądząc że głosują w ten sposób na program Prawa i Sprawiedliwości. Panie Gąsiorek i Makowska (przynajmniej jedna z nich za cenę osobistych korzyści) zdradziły wartości, pod którymi podpisywały się, startując w wyborach z listy PiS.

Zawłaszczając głosy wyborców PiS stały się obie symbolem tego, co najgorsze w polityce – nielojalności, zdrady, prymatu własnego egoizmu nad dobrem zbiorowości, która im zaufała.

Kandydaci z powiatowych list Prawa i Sprawiedliwości podpisali deklarację przynależności do klubu radnych PiS, do realizowania programu wyborczego tego ugrupowania oraz do zachowania dyscypliny głosowania w istotnych sprawach podjętych przez klub PiS.

Wzywamy zatem p. Bernadettę Gąsiorek i p. Beatę Makowską do natychmiastowego zrzeczenia się uzyskanych mandatów radnych Rady Powiatu w Bochni, gdyż oba przynależą, zdecydowaną wolą mieszkańców powiatu, do Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Elżbieta Adamska – Prawo i Sprawiedliwość (gm. Rzezawa)
Zenona Banasiak – radna miasta Bochnia
Monika Baniak – Prawo i Sprawiedliwość (gm. Rzezawa)
Piotr Bartyzel – radny Powiatu w Bochni (gm. Drwinia)
Marek Bryg – radny miasta Bochnia
Stanisław Grzyb – radny, przewodniczący struktur gminnych PiS w Łapanowie
Michał Góra – radny Powiatu w Bochni (gm. Rzezawa)
Celina Jacewicz – przewodnicząca Rady Gminy w Łapanowie
Łukasz Jonak – Prawo i Sprawiedliwość (gm. Łapanów)
Andrzej Kącki – przewodniczący struktur gminnych PiS w Trzcianie
Anna Kądzielawa – Prawo i Sprawiedliwość (gm. Bochnia)
Bogdan Kosturkiewicz – przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Marek Kucharski – Prawo i Sprawiedliwość (Bochnia)
Paweł Leśniak – radny Powiatu w Bochni (gm. Drwinia)
Kinga Mardosz – przewodnicząca struktur gminnych PiS w Rzezawie
Anna Morajko – radna miasta Bochnia
Teresa Mrugacz – Żegocina
Dorota Palej-Maliszczak – radna Powiatu w Bochni (Bochnia)
Marek Patalita – radny Powiatu w Bochni (gm. Łapanów)
Marek Piotrowicz – Prawo i Sprawiedliwość (Bochnia)
Ireneusz Sobas – przewodniczący struktur miejskich PiS w Bochni
Krzysztof Sroka – wiceprzewodniczący Rady Miasta Bochnia
Rafał Sroka – radny Powiatu w Bochni (Bochnia)
Mirosław Siudak – przewodniczący struktur gminnych PiS w Drwini
Alicja Śliwa – radna miasta Bochnia
Kinga Węglarz – Prawo i Sprawiedliwość (gm. Łapanów)
Mariusz Zając – radny Powiatu w Bochni (Bochnia)”